Företagsklimatet i Skövde kommun 2023

I stort sett oförändrat resultat för Skövde i Svenskt Näringslivs mätning!

Varje år mäter Svenskt Näringsliv Sveriges företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen.  I 2023 års enkät  har 32 401 företagare tyckt till om företagsklimatet. 

För Skövdes del har 184 företag svarar på enkäten, vilket innebär en svarsfrekvens på 49 %.

Skövdes resultat

I det sammanfattande omdömet för Skövde är resultatet  oförändrat i jämförelse med 2022. Och Skövde ligger också bättre till än  genomsnittet för Sverige.

Små förbättringar kan bl.a. ses när det gäller upphandling och kommunens service och bemötande.

Små försämringar finns bl.a.  inom frågorna information till företagen och tillgång till relevant kompetens.

Företagen har fått ange vilka områden som är viktigast att förbättra, dessa är :

 1. Fler bostäder
 2. Förbättra det lokala vägnätet
 3. Bättre förståelse för företagande hos kommunen beslutsfattare
 4. Bättre dialog mellan kommunen och företagen
 5. Minskad brottslighet och ökad trygghet

 

Om du vill veta mer kan du ta del av alla svar i undersökningen här.

I september kommer vi att få veta vilken rankning Skövde kommer att få 2023. Nuvarande ranking som avser 2022 är 50 bland Sveriges 290 kommuner.

Handlingplan

Skövde kommun jobbar aktivt med att förbättra företagsklimatet i Skövde. Arbetet  sker inom fyra områden

 • Kommunens service, tillgänglighet och dialog
 • Kommunkation och information
 • Kompetensförsörjning
 • Nyföretagande/företagsutveckling

 

I Handlingsplanen för förbättrat företagsklimat kan du läsa mer om vad vi gör för att förbättra företagsklimatet i Skövde.

Löpande insikt

Öppna jämförelser, Löpande insikt är en annan mätning av företagsklimatet och kommunens myndighetsutövning. Den genomförs av Sveriges kommuner och landsting.

Syftet med undersöknigen är övergripande att följa upp hur kommunens service utvecklas i termer av kundupplevd kvalitet.

Myndighetsområden som följs upp i undersökningen är:

 • Brandskydd
 • Bygglov
 • Markupplåtelse
 • Miljö- och hälsoskydd samt Livsmedelskontroll
 • Serveringstillstånd
 • Upphandling

 

I den senaste undersökningen som avser 2022 har Skövde en hög kundnöjdhet och får ett NKI på 77 i mätningen Löpande insikt. Resultaten baseras på företagsärenden hos kommunen under 2022. I rankingen mellan Sveriges komuner går Skövde från plats 91 2021 till plats 64 för år 2022.

Läs mer om undersökningen här.

NKI = Nöjd Kund-Index