Här kan du följa det arbete som görs för att förverkliga aktiviteterna i handlingsplanen

Uppdateringar av Handlingsplanen är gjord 2024-01-01.

Kommunstyrelsen har satt ett mål som säger att Skövde ska ha ett gynnsamt företagsklimat och vara attraktivt för etableringar och expansion. Resultatet ska mätas genom årliga förbättringar mot plats 30 i Svenskt Näringslivs mätning. Just nu ligger Skövde på  plats 59.

Ett uppdrag som Skövde kommuns näringslivsenhet tilldelats till följd av det här målet, är att ta fram en handlingsplan för förbättrat företagsklimat. I handlingsplanen har fyra insatsområden identifierats; 

  • Kommunens service, tillgänglighet och dialog
  • Kommunikation och information
  • Kompetensförsörjning
  • Nyföretagande

 

Ambitionen är att handlingsplanen ska leva över tid varför revidering och uppföljning föreslås ske årsvis.

Här kan du följa oss och läsa om vilka åtgärder vi gör i planen.

Vi gör resan tillsammans

Här kan du se filmer där du möter personer i Skövde kommun som på olika sätt arbetar med att förbättra företagsklimatet i Skövde. Följ länken.