Strategiskt arbete med att attrahera och behålla talanger/kompetens.

Louise Hallberg som är näringslivsutvecklare med fokus på talangattraktion gör just nu en analys av näringslivets utmaningar när det gäller kompetensförsörjning, för att fånga in hot och möjligheter, svagheter och styrkor när det gäller Skövdes förmåga att locka till sig talanger. I analysen ingår också att omvärldsbevaka och hitta goda exempel på hur andra regioner och städer arbetar med frågorna.
Analysen ska mynna ut i en strategi och handlingsplan för hur vi tar oss an arbetet med att locka talanger till Skövde.
Samtidigt görs en del operativt på området, Skövde kommun kommer tillsammans med näringslivet delta på en mässa på Högskolan i Jönköping riktad mot ingenjörsstudenter i syfte att locka hemvändare till Skövde. En annan insats är att låta de talanger som deltar i Sweden Game Conference möta Skövde och vad vi har att erbjuda på ett tydligare sätt. Studenterna är en viktig resursbas när det gäller talanger, i september kommer Skövde kommun möta upp på den studentmässa som arrangeras av Högskolan i Skövde för nya studenter. för att ge en bild av platsen de valt för studier.