Vi gör resan tillsammans

Möt oss som arbetar med vårt lokala företagsklimat!

Företagsklimatet är summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen. Ett gott lokalt företagsklimat ett mått på hur lätt det är att starta, driva och utveckla framgångsrika företag.

Med representanter från åtta sektorer och enheter inom Skövde kommun arbetar vi kontinuerligt med att skapa rätt förutsättningar för vårt näringsliv i Skövde. Det inkluderar flera områden såsom kompetensförsörjning, infrastruktur, tillstånd, trygghet, service, information och dialog.