Vi ska skapa rätt förutsättningar för vårt näringsliv

Näringslivsenheten har ett brett uppdrag med fokus på företagsklimat, tillväxt, talangattraktion och etableringsfrämjande åtgärder.

Enligt Skövde kommuns vision ska Skövde ha ett gynnsamt företagsklimat och vara attraktivt för etableringar och expansion. För att lyckas med detta finns ett politiskt satt mål: Att nå plats 30 i Svenskt Näringslivs ranking över Sveriges kommuners företagsklimat.

Ett företagsklimat är, enligt Svenskt Näringslivs definition;
”Summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen.”

Det kan låta lite krångligt. För oss på Skövde kommuns näringslivsenhet är ett gott lokalt företagsklimat ett mått på hur lätt det är att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Att vi har växande och konkurrenskraftiga företag och att vi tillsammans fortsätter att bygga för framtida generationer.

Vi är sex kollegor som jobbar på Näringslivsenheten, var och en med sina specifika fokusområden men med ett gemensamt huvuduppdrag - vi ska skapa rätt förutsättningar för näringslivet att växa och må bra. Vi ska skapa förutsättningar för att fler nya företag startas i kommunen, men också se till att befintliga företag får rätt förutsättningar att verka och växa. Det inkluderar flera områden såsom kompetensförsörjning, infrastruktur, tillstånd, trygghet, service, information och dialog.

På Näringslivsenheten har vi ett brett uppdrag med fokus på företagsklimat, tillväxt, talangattraktion och etableringsfrämjande åtgärder. Vi sitter med i många olika projekt och arbetsgrupper, både internt i kommunen och externt ute i näringslivet.

För att Skövde kommun skall kunna nå topp 30 har vi tagit fram en Handlingsplan för förbättrat företagsklimat. Handlingsplanen går genom alla sektorer och är ett ständigt pågående arbete i samverkar mellan t.ex. Samhällsbyggnad, Kontaktcenter, Upphandling, Kommunikation, IT, Sektor utbildning, Sektor service och MÖS, som alla har sina egna respektive punkter i handlingsplanen.

Det vi alla har gemensamt är ju att vi tillsammans vill få Skövde att utvecklas och bli bättre. Vi behöver ha en bred förståelse för varandras roller och det får vi genom en god kommunikation. Det tror vi är en av kommunens viktigaste utmaning för att nå vårt mål.

Vi gör den här resan tillsammans!

Filmens berättarröst: Malin Sandegren, näringslivsutvecklare på näringslivsenheten, Sektor medborgare och samhällsutvecklling.