Vi är din första kontakt

Kontaktcenter är ofta den första kontakten in till kommunen för både medborgare och företag.

Till oss kan man vända sig oavsett ärende. Genom att erbjuda ett kontaktcenter har vi ökat tillgängligheten till Skövde kommun, vilket i sin tur har inneburit en ökad servicegrad. 2019 kunde Kontaktcenter, Skövde kommun titulera sig som sjunde bästa kontaktcenter i Sverige!

Vi får in i snitt 500 samtal om dagen och utöver det får vi även in mail, frågor via Facebook samt fysiska besök i entrén i Stadshuset.  Under vårt uppdrag ligger även fastställandet av faderskap för alla barn som föds i Skövde och där föräldrarna inte är gifta.

När det gäller dig som företagare så är det framförallt att hjälpa till med att komma i kontakt med rätt person i kommunen, gärna så snabbt och smidigt som möjligt. De vanligaste ärendena vi får till oss från företagarna i Skövde gäller olika typer av tillstånd, frågor kring uteservering, bygglovsärenden eller frågor kring nyföretagande.

Vi jobbar även med att följa upp de meddelanden som ibland ”försvinner” längs vägen.  Om vi lotsar en kund vidare till en person inom vår organisation och denne inte kan svara på grund av till exempel sjukskrivning, vård av barn eller möten som inte har registrerats hos oss, så vet inte vi detta förrän kunden ringer tillbaka till oss igen med samma ärende. Detta är en ständig förbättringsprocess som samtliga anställda inom kommunen utvecklar hela tiden. 

För oss är det otroligt viktigt att den som vänder sig hit känner sig hörd och väl emottagen oavsett om vi kan ge svar direkt eller måste hänvisa vidare in i organisationen.

Filmens berättarröst: Annika Nyström, chef för kontaktcenter, Sektor styrning och verksamhetsstöd