Vi vill ge företagaren mer tid till sin verksamhet

Vi på IT-avdelningen ser att vi kan göra skillnad kopplat till den digitaliseringsresa vi möter och fortfarande står inför.

I Skövde kommun har vi en egen IT-avdelning, vilket innebär att det finns en hög grad av service samt en bra kontinuitet som behövs för en komplex och bred verksamhet. På IT-avdelningen jobbar cirka 55 personer med olika uppgifter såsom service-desk, IT-akuten, tekniker och IT-utvecklare.

Vårt huvuduppdrag är att serva verksamheterna i Skövde kommun, Skaraborgs kommunalförbund samt våra samarbetskommuner med IT-tjänster. I förlängningen når vi även ut till externa kunder, då bra och smidiga tjänster hos oss, gynnar och förenklar för våra medborgare, föreningar och företag. Det finns cirka 120  e-tjänster som är tillgängliga när man söker information och kontakt med oss. 

Det som är gemensamt för alla verksamheter som vi servar är att vi använder en specifik plattform. Tack vara det så skapas en hög igenkänning oavsett om du använder en e-tjänst hos MÖS, Avfall & Återvinning Skaraborg eller Skövde kommun. Det är en styrka för oss som en delregion där man rör sig mycket över gränserna. Oavsett om du bor i en kommun, men jobbar i en annan så skall kontakten med oss fungera på samma sätt. Detta är en mycket välutvecklad plattform med förifylld information som förenklar processen för våra kunder.

Vi är också kopplade till Verksamt.se som är myndigheternas gemensamma webbplats för företagsinformation och företagstjänster. Verksamt.se drivs gemensamt av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Här finns information och e-tjänster för dig som driver, ska starta eller utveckla ditt företag. Totalt innehåller verksamt.se information från fler än 45 myndigheter. Idén med samarbetet är att det ska vara enkelt att starta och utveckla sitt företag. Detta görs genom att samla myndigheters information och tjänster på ett ställe. Tillsammans utvecklar man även gemensamma tjänster utifrån olika händelser och faser i företagandet. Verksamt.se hjälper företagaren med myndighetskontakter, vad som ska skickas in, till vem och när. Med enkla e-tjänster kan företagaren snabbare genomföra sina företagsärenden hos myndigheter och få mer tid till att driva sitt företag framåt.

Vi har nyligen gjort en Plan för IT-infrastruktur för Skövde där målsättningen är att Skövde ska förbättra sin tillgång till bredband. Vi kommer denna gång lägga fokus på tätorten då det i dag är bättre förutsättningar på landsbygden, tack vare det gedigna arbete som gjorts tidigare. Ett resultat av ett gott samarbete med landsbygdens fiberföreningar och kommunen. I tätorten ser det däremot annorlunda ut och vi behöver ett väl utbyggt fibernät här för att kunna möta såväl dagens som framtidens krav från våra företag.

Vi på IT-avdelningen ser att vi kan göra skillnad kopplat till den digitaliseringsresa vi möter och fortfarande står inför. Det blir vinster både för kommunen och för företagarna om vi lyckas med denna resa och inför smarta e-tjänster som förenklar och förbättrar.

Filmens berättarröst: Fredrik Edholm, avdelningschef på IT-avdelningen, Sektor styrning och verksamhetsstöd.