Vi vill säkra det framtida kompetensbehovet

Skolan har en viktig roll för att främja elevers företagsamhet och entreprenöriella förmågor.

Sektor barn & utbildning jobbar efter den lokala SSA-planen (Samverkan skola och arbetsliv).  Planen har tagits fram i samarbete mellan studie- och yrkesvägledare, PRAO-samordnare, rektorer och näringslivsföreträdare och beslutats av Barn- och utbildningsnämnden. Gemensamt vill vi skapa de bästa förutsättningarna för stadens framtida kompetensförsörjning.

Syftet med planen är dels att öka kontakterna mellan arbetslivet och skolan så att eleverna kan nå de mål man satt. Dels att utveckla arbetet inom skolan med studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar från förskola till gymnasium, för att stödja den framtida kompetensförsörjningen i Skövde och Skaraborg. Barn och elever ska t.ex. lära sig om arbetslivets villkor, genom studiebesök, PRAO med mera.

Läroplanerna och skollagen är tydlig kring detta och SSA-planen har fått en tydligare koppling till styrdokumenten. Den aktivitet som är lika för förskoleklass till gymnasium är avstämningsmöten kring SSA varje läsår med rektor, SYV och lärarrepresentanter. I övrigt är aktiviteterna kopplade till årsgrupp/stadie.

Kommunens skolor samarbetar med näringslivet på olika sätt:
I Gymnasium Skövde bl.a. i värdegrundsarbete, genom programråd och branschråd på lokal-, regional- och riksnivå. Teknikprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet samarbetar med Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege, en kvalitetssäkring av utbildningen.
Grundskolan bl.a. genom möjliga projekt som First Lego League, Smart Matte, representation i Teknikcollege, Möjligheternas värld, Camp Blåljus med mera.

Ung Företagsamhet Skaraborg är också en viktig samarbetspartner för oss kopplat till arbetet med entreprenöriella förmågor i skolan. De har i uppdrag att verka för att skapa fler företagsamma medborgare och fler företagare. Det görs genom utbildning i entreprenörskap i skolan.

I grundskolans material och läromedel handlar det mycket om yrkesspaningar och möten med entreprenörer samt genom tilläggsövningar såsom ”Idéer som gör det möjligt” där elever jobbar med uppfinningar, bygger prototyper på Balthazar Science Center och ställer ut på UF-mässan och pitchar för näringslivet och organisationer. Konceptet Framtidskoll fokuserar på arbetslivet och karriär samt privatekonomi i samarbete med UF, Swedbank och representanter från näringslivet.

På gymnasiet är det framförallt processutbildning i företagande. Elever startar, driver och avvecklar ett företag. Under läsåret skriver de affärsplan, har säljtillfällen, jobbar med en extern rådgivare samt skriver en årsredovisning. På UF-mässan pitchar de affärsidéerna inför jurymedlemmar från företag och organisationer.

Studier visar även att UF-företagare oftare startar företag, oftare når ledarpositioner och har högre årslöner än de som inte drivit UF-företag på gymnasiet.

Filmens berättarröst: Åsa Axelsson, före detta projektledare på Sektor barn och utbildning