Vi ingår för att kunna driva företag

MÖS är ett förbund som sträcker sig över fem kommuner; Skövde, Falköping, Hjo, Karlsborg och Tibro, med kontoret i centrala Skövde.

 Förbundet fungerar som Miljönämndens förlängda arm. Miljönämnden ansvarar för kommunernas tillsyn enligt bland annat miljöbalken och livsmedelslagstiftningen samt VA-rådgivning. Nämnden delegerar sedan det praktiska ansvaret för tillsynen till oss.

Vår grundpelare är att ”Tillförsäkra dagens och morgondagens invånare en god och hälsosam miljö”. 

Vi på Miljösamverkan Östra Skaraborg jobbar både för privatpersoner och företag. En stor del av vårt uppdrag handlar om att göra tillsyn i olika verksamheter där vi t.ex. tittar på osäkra livsmedel, avloppsrening för att säkra vårt dricksvatten, utsläpp, luft och miljö, hygienrutiner, bekämpningsmedel och mycket mer. Vi gör även tillsynen hos kommunens verksamheter såsom skolkök och äldreboenden.

Att mäta buller genom ventilationer i skolor, göra radonmätningar och jobba med detaljplaner för barn- och ungdomars utemiljöer är också en del av vår vardag. Vi åker ofta ut fysiskt och informerar om vad som behöver åtgärdas. I snitt gör vi cirka 3 500 kontrollinsatser per år fördelat på cirka 40 anställda.

För oss handlar inte tillsyn om att granska eller förhindra, vi gör tillsyn för att hjälpa verksamheter att utvecklas och bli bättre och för att bistå dem med kunskap om lagar och regler som måste följas. För detta finns det olika verktyg och där tror vi mycket på att dialog är det viktigaste. När vi kommer ut till en verksamhet så tittar vi på lokaler med mera tillsammans med ägaren och diskuterar eventuella förbättringsmöjligheter och vad vi tillsammans kan göra för att lyckas med dem.

Utöver tillsyn handlar uppdraget mycket om rådgivning. Ofta handlar det om telefonsamtal som kommer in genom vårt eget kundcenter, men vi får också ofta besök av entreprenörer. De senaste åren har vi digitaliserat stora delar av vår verksamhet och tagit fram flera e-tjänster. På så sätt kan vi bli mer effektiva men också billigare, vilket gynnar kunden. Vissa upplever oss som dyra och onödiga, men i realiteten så är det så att vi ”ingår” för att kunna driva företag, enligt lag. Precis som till exempel en F-skattsedel. Men MÖS får inte gå med vinst. Det överskott som MÖS får, går tillbaka till kommunen.

Under åren 2021-2023 har det beslutats att MÖS skall prioritera:

  • E-arkiv och e-tjänster Tillsyn och kontroll
  • Miljökvalitetsnormer för vatten
  • Klimatförändring
  • Dricksvattenförsörjning
  • Digitalisering (kommunikation och service)
  • Medarbetare
  • Kompetensutveckling

 

Under våren 2020 fick vi också ett helt nytt uppdrag – att genomföra trängselinspektion på restaurang/bar/uteserveringar kopplat till Covid-19.

Vi får ofta önskemålet om att våra näringsidkare önskar att få ha en och samma inspektör varje gång och det förstår vi. Det underlättar både relationen och möjlighet till god uppföljning, men tyvärr har vi inte den kapaciteten. Vi möter istället upp med hög tillgänglighet och har till exempel en svarsgaranti på två dagar.

God kommunikation, trevligt bemötande samt transparens är några av våra ledord. Vårt mål är att vara mer ute i verksamheterna, vara tillgängliga och möjliggöra att träffa oss utanför kontoret. Handlingsplanen för förbättrat företagsklimat är ett led i denna utveckling, och vi jobbar ständigt på att bli ännu bättre.

Filmens berättarröst: Elin Fredriksson, miljöinspektör på Miljösamverkan Östra Skaraborg