Öppna Data - Skövde kommuns katalog

Skövde kommun jobbar aktivt med Öppna Data enligt direktiv och rekommendationer från Regeringen, EU och övriga aktörer. Vi kommer successivt att expandera utbudet i datakatalogen.

Har du tips, idéer eller funderingar kring våra Öppna Data? Är du app- eller tjänsteutvecklare och vill ta del av någon särskild datamängd? - Kontakta oss gärna! Vi gillar innovation och transparens!

Skövde kommuns datakällor katalogiseras enligt internationell standard i en katalogtjänst som förutom hänvisning/åtkomstpunkt/API till själva datat, innehåller metadatabeskrivning av datakällorna enligt standarden DCAT-AP.

Katalogen "skördas", dvs läses in och publiceras på den nationella katalogen för öppna data (dataportal.se) samt EUs katalog för öppna data (europeandataportal.eu).

Tillgängliga datakällor