Vad är Öppna Data

Genom att tillgängliggöra Öppna Data, främjar Skövde kommun innovation och skapar bättre möjligheter för skapandet av nya digitala tjänster. Öppna data ger transparens för medborgare och näringsliv genom att dela offentlig information på ett enkelt sätt.

Öppen data är information som tillgängliggörs utan begränsningar i form av upphovsrätt, patent eller sekretess, genom att den är fri från personuppgifter och i övrigt hemliga uppgifter. Allmänheten är fri att ta del av informationen och använda den nästan hur som helst.

Open Knowledge International definierar Öppna Datas viktigaste egenskaper: 

  • Tillgänglighet och tillgång: Datan ska finnas tillgänglig i sin helhet och utan mer än en rimlig reproduktionskostnad, företrädesvis genom att ladda ner via Internet. Data måste också vara tillgängliga på ett bekvämt sätt och i modifierbar form.
  • Återanvändning och Återdistribuering: Datan måste delas på villkor som tillåter återanvändning och återdistribuering, inklusive uppblandning med andra datamängder .
  • Universellt brukande: Alla måste kunna använda, återanvända och återdistribuera datan - det ska inte finnas några inskränkningar för personer eller grupper. Till exempel är, "icke-kommersiella" restriktioner som skulle förhindra "kommersiell" användning, eller begränsningar för användning inom vissa verksamheter (t ex endast i utbildning), inte tillåtna.

 

Du kan läsa hela den kompletta definitionen på Open Knowledge Internationals webb som du hittar bland länkar på denna sida.

Vi behöver din hjälp!

Skövde kommun gillar transparens, innovation och delaktighet och behöver din hjälp för att identifiera och skapa nya datakällor att dela. Kontakta oss gärna om du har frågor, förslag eller funderingar kring vår satsning på Öppna Data.