Jämförelsedata från kommunens jämförelsetjänst som API

Kommunens jämförelsetjänst som API!

Via kommunens jämförelsetjänst publicerar vi nu datat som ett antal APIer. Datat uppdateras två gånger årligen och är ett gott exempel på återanvändbarhet, eftersom den dels nyttjas för att rita den karta som kommunen skapar åt Skolverket på årsbasis. Genom att genomlysa datat har det rättats upp och frekvensen för uppdatering har ökats - delvis tack vare kommunens satsning på en Öppen Data -katalog. Datat härstammar från kommunens installation av Stratsys.