Fredrik Eriksson, konsult KnowIT

Öppna Data - Släpp innovationskraften fri!

Inspirationsföredrag om Öppna Data från E-förvaltningsdagen 2017

E-förvaltningsdagen 2017 bjöd på många intressanta föredrag, däribland ett av KnowIT-konsulten Fredrik Eriksson som namnkunnig inom Öppna Data -området i Sverige. Fredrik ger i sitt föredrag många goda exempel på innovation och nytta som drivits av tillgången på just Öppna Data. Föredraget är filmat och finns tillgänglit på Skövde kommuns Youtube-kanal här: (https://youtu.be/zwNrs9Oezig?t=2h43m53s)