Parkeringsytor - Två nya datamängder

Två nya datakällor inom område trafik!

Skövde kommun har precis släppt två nya datamängder inom området trafik - Skövde kommuns ytor för parkering, samt ytor för parkering med reserverade platser för rörelsehindrade. Finns nu att hitta som JSON-objekt i vår DCAT-AP katalog!