Vår vision

Visionen är att vidareutveckla platsen till en unik verksamhet med fokus på spelkulturen, ungdomar och inkludering.