Hedersrelaterat förtryck och våld

 

Film om vardagsheder (finns på olika språk) 

Kortfilm från Nationellt center för hedersrelaterat våld och förtryck och Stiftelsen Allmänna Barnahuset om hedersrelaterat förtryck och våld och vart det går att få hjälp. Kortfilmen finns översatt på flera olika språk (både i tal och text). Den är 3 minuter och 30 sekunder.  

 

Grundläggande utbildning kring hedersrelaterat förtryck och våld 

En grundläggande utbildning i hedersrelaterat förtryck och våld från Länsstyrelserna. Riktar sig främst mot yrkesverksamma inom skola, förskola och socialtjänst men vänder sig också till vård, omsorg och rättsväsendet samt ideella aktörer.  

Om hedersrelaterat våld och förtryck (webbkursheder.se) 

  

Killars dubbla roller som bärare av hedersnormer

Den 10 maj 2019 bjöd Sveriges Kvinnolobby och Unizon in personal inom elevhälsan till en heldag med fokus på praktiska verktyg i kombination med föreläsningar från kunniga talare, bland annat inom ämnet hedersförtryck. Hur kan skolan jobba med hedersrelaterad våld och förtryck? Konferensen finansierades med stöd av Skolverket. Föreläsare Alán Ali från organisationen MÄN pratar om killars dubbla roller som bärare av hedersnormer.

Makt, sex och skolan: Killars dubbla roller som bärare av hedersnormer (youtube.com)

 

Fördjupad utbildning 

Fördjupad utbildning om hedersrelaterat förtryck och våld inklusive könsstympning av flickor och kvinnor. Kursen riktar sig till den som arbetar inom hälso- och sjukvården; primärvård, specialistvård, elevhälsovård samt ungdomsmottagningar. För att ta del av utbildningen måste ett konto registreras på Socialstyrelsens utbildningsportal. Utbildningen tar ungefär två timmar.  

Socialstyrelsen utbildning 

 

 

 

Datum