Samtal med utsatta

 

Hedersrelaterat förtryck och våld för dig som möter unga  

En webutbildning från MUCF och UMO som fokuserar på att möta och hålla samtal med unga i en hederskontext. Den innehåller konkreta verktyg och stöd i hur man kan prata med unga som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld, oavsett sexuell läggning, indentitet/könsöverskridande identitet eller uttryck och funktion. Utbildningen tar ungefär 1,5 timmar.  

Rätt att veta! | MUCF 

Datum