Fördjupning 


Heder och samhälle: Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar 

Författarna Rúna í Baianstovu m fl har skapat en kartläggning med målsättning att bidra till att identifiera verksamma faktorer som har betydelse för det akuta och långsiktiga arbetet med och mot hedersrelaterat våld och förtryck. Kartläggningen innehåller bland annat information om livet inom och bortom hederskontexten, verksamheters handlingsutrymme och utsattas behov, rättsliga aspekter, ett avsnitt kring familjearbete i en hederskontext, tilliten mellan utsatta och yrkesverksamma samt rekommendationer till olika verksamheter så som fritidsverksamheter, skolor, socialtjänster och för verksamheter som arbetar med funktionsvariationer. 

heder-och-samhalle_bok_kompl_2001_2020-nr-17.pdf (oru.se)Förskolans möte med mödrar med bakgrund i en hederskontext

Devin Rexvid har gjort en studie kring förskolans möte med mödrar med bakgrund i en hederskontext. Studiens övergripande syfte är att få kunskaper om den svenska integrationspolitiken utifrån förskolepersonals möten med immigrerade mödrar som har sin bakgrund i en hederskontext. 

Förskolans möte med hederskulturen | Länsstyrelsen Gävleborg (lansstyrelsen.se)


Datum