I undervisningen 


Alla barn har samma rättigheter 

Författarna Sandra Pilemalm och Susanna Udvardi har skrivit en bok som stöd för pedagoger i sin undervisning avseende hedersrelaterat förtryck och våld till följd av att kursplanerna i samhällskunskap och historia reviderades för årskurserna 7-9. En uppföljare förväntas publiceras till våren 2024, då lagstiftning har förändrats sedan bokens första upplaga publicerades. Till boken finns ett gratis nedladdningsbart material som går att använda sig av i utbildningssyfte.  

Alla barn har samma rättigheter | Gothia Kompetens Datum