Skolans ansvar och möjligheter 


Hedersrelaterat våld och förtryck - skolans ansvar och möjligheter 

Skolverket har publicerat ett stödmaterial kring skolans ansvar och möjligheter gällande hedersrelaterat förtryck och våld. Syftet med materialet är att ge stöd till personal i grund- och gymnasieskolan samt motsvarande skolformer i hur skolan kan motverka hedersrelaterat förtryck och våld. Stödmaterialet riktar sig till rektor, som har ett särskilt ansvar, men även till lärare och personal inom elevhälsan. 

Hedersrelaterat våld och förtryck – Skolans ansvar och möjligheter - Skolverket 

 

Datum