Stärkt systematiskt arbete i skolan och förskolan 


Stärkt systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck 

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att stärka det systematiska arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld inom skolväsendet, inklusive förskolan. Arbetet ska utgå från kunskapshöjande insatser och stöd för olika personalgrupper. Den här rapporten redogör för de insatser som Skolverket har genomfört inom ramen för uppdraget, som tagits fram i samråd med aktörer med kunskap om hedersrelaterat förtryck och våld.  

https://www.skolverket.se/publikationer?id=9134 Datum