Hedersrelaterat förtryck och våld 


Film om vardagsheder (finns på olika språk) 

Kortfilm från Nationellt center för hedersrelaterat våld och förtryck och Stiftelsen Allmänna Barnahuset om hedersrelaterat förtryck och våld och vart det går att få hjälp. Kortfilmen finns översatt på flera olika språk (både i tal och text). Den är 3 minuter och 30 sekunder.  

 

Skolverkets webbkurs 

Skolverkets webbkurs om hur skolor kan organisera och bedriva ett systematiskt arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld. Kursen fokuserar på främjande och förebyggande insatser. För att ta del av kursen behöver du skapa ett konto på Skolverkets utbildningsplattform. Kursen tar ungefär en arbetsdag. 

Arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck - webbkurs - Skolverket 

 

Grundläggande utbildning kring hedersrelaterat förtryck och våld 

En grundläggande utbildning i hedersrelaterat förtryck och våld från Länsstyrelserna. Riktar sig främst mot yrkesverksamma inom skola, förskola och socialtjänst men vänder sig också till vård, omsorg och rättsväsendet samt ideella aktörer.  

Om hedersrelaterat våld och förtryck (webbkursheder.se) 

 

Upptäcka hedersrelaterat förtryck och våld i skolan

Länsstyrelsen i Östergötland och Polismyndigheten har tillsammans tagit fram en film om hedersrelaterat våld och förtryck riktad till personal i skolan. Skolan har en unik möjlighet när det gäller att upptäcka utsatta ungdomar och att hjälpa dem att komma i kontakt med ansvariga myndigheter.

Här får du möta personer som har varit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck och som har fått hjälp av skolan. Du får också möta skolpersonal och experter som har erfarenhet av att hjälpa barn och ungdomar och som delar med sig av sina kunskaper.

(555) Kontrollerad, övervakad, bortgift - om hedersrelaterat våld och förtryck. - YouTube


Hedersrelaterat förtryck och våld för dig som möter unga  

En webutbildning från MUCF och UMO som fokuserar på att möta och hålla samtal med unga i en hederskontext. Den innehåller konkreta verktyg och stöd i hur man kan prata med unga som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld, oavsett sexuell läggning, indentitet/könsöverskridande identitet eller uttryck och funktion. Utbildningen tar ungefär 1,5 timmar. 

Rätt att veta! | MUCF 


Killars dubbla roller som bärare av hedersnormer

Den 10 maj 2019 bjöd Sveriges Kvinnolobby och Unizon in personal inom elevhälsan till en heldag med fokus på praktiska verktyg i kombination med föreläsningar från kunniga talare, bland annat inom ämnet hedersförtryck. Hur kan skolan jobba med hedersrelaterad våld och förtryck? Konferensen finansierades med stöd av Skolverket. Föreläsare Alán Ali från organisationen MÄN pratar om killars dubbla roller som bärare av hedersnormer.

Makt, sex och skolan: Killars dubbla roller som bärare av hedersnormer (youtube.com)

 

 

Datum