Fördjupning 


Bära eller brista 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har på regeringens uppdrag samlat in erfarenheter från dem som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld. I deras analys av intervjumaterialet framkommer det att socialtjänstens stöd- och vårdkedja innehåller flera svaga länkar och problemområden. För den som inte har tid att läsa hela rapporten rekommenderas ändå att läsa sammanfattningarna. 

Bära eller brista (vardanalys.se) 

 

 

Heder och samhälle: Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar 

Författarna Rúna í Baianstovu m fl har skapat en kartläggning med målsättning att bidra till att identifiera verksamma faktorer som har betydelse för det akuta och långsiktiga arbetet med och mot hedersrelaterat våld och förtryck. Kartläggningen innehåller bland annat information om livet inom och bortom hederskontexten, verksamheters handlingsutrymme och utsattas behov, rättsliga aspekter, ett avsnitt kring familjearbete i en hederskontext, tilliten mellan utsatta och yrkesverksamma samt rekommendationer till olika verksamheter så som fritidsverksamheter, skolor, socialtjänster och för verksamheter som arbetar med funktionsvariationer. 

heder-och-samhalle_bok_kompl_2001_2020-nr-17.pdf (oru.se) 

 

 

Ensammast i rymden 

TRIS har försökt belysa den komplexitet som socialtjänst och övriga aktörer står inför när de försöker ge stöd och skydd till gruppen hedersvåldsutsatta barn och unga som inte har uppehållstillstånd i Sverige.  

Ensammast i rymden - om barn och unga i en asylprocess som blir utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck - yrkesverksammas erfarenheter — TRIS Datum