Samtalsstöd 


Origomodellen 

Origo, Stockholms resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, har skapat en samtalsmodell som de kallar Origomodellen. I Origomodellen finns tips och stöd på hur du som professionell kan prata med någon som är hedersutsatt.  

Origomodellen. Att mötas i samtal - om våld i en hederskontext (stockholm.se) 

 

 

Kvinnlig könsstympning - ett samtalsstöd för socialtjänsten 

Socialstyrelsen har tagit fram ett samtalsstöd för den som arbetar inom socialtjänsten och möter eller kan komma att möta, flickor och kvinnor som utsatts för könsstympning eller riskerar könsstympas. Stödet består av flera delar: lagstiftning, kunskap om kvinnlig könsstympning, socialtjänstens roll och bemötande. Stödet avslutas med exempel på frågor som kan ställas i mötet med flickor, kvinnor och föräldrar inom ramen för socialtjänstens verksamheter. 

Kvinnlig könsstympning – ett samtalsstöd för socialtjänsten (socialstyrelsen.se) 


Datum