Vägledningsdokument 


Myndighetsgemensam vägledning vid hedersrelaterad brottslighet 

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck har under åren 2021-2022 samordnat sammanställandet av en myndighetsgemensam vägledning för yrkesverksamma inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola och polis. Vägledningen utgör ett led i arbetet med att förhindra och förebygga att barn lämnar landet för att giftas bort, könsstympas eller utsättas för olika former av hedersrelaterat våld eller tvång. Den omfattar nämnda aktörers arbete och ansvar när barn och vuxna av sådana skäl blir utsatta såväl i Sverige som utomlands. Vägledningen ska fungera som ett stöd för personal inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården, skolan och polisen. 


Myndighetsgemensam vägledning vid hedersrelaterad brottslighet (hedersfortryck.se) 

 

Hedersrelaterat våld och förtryck - Handbok för skola och socialtjänst om skyldighet att se och hjälpa utsatta 

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck har publicerat den tredje reviderade upplagan av handboken om hedersrelaterat våld och förtryck. Handboken ger vägledning till yrkesverksamma främst inom skola och socialtjänst, kring arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor. Handboken innehåller lagstiftning, information om hedersrelaterat förtryck och våld, vad yrkesverksamma ska tänka på och agera i mötet med hedersutsatta personer samt i sin handläggning av hedersärenden.  

Hedersrelaterat våld och förtryck - Handbok för skola och socialtjänst om skyldigheten att se och hjälpa utsatta - Hedersförtryck (hedersfortryck.se) 

 

 

Borås Stads Handbok 

Borås Stads Handbok mot hedersrelaterat våld och förtryck har arbetats fram under ledning av Arbetslivsförvaltningen med stöd av Centrum för kunskap och säkerhet, i syfte att bekämpa, förebygga och förhindra det hedersrelaterade våldet och förtrycket i Borås Stad. Handboken innehåller en blandning av information om hedersrelaterat förtryck och våld, lagstiftning, frågor som kan ställas till den hedersutsatta samt råd och tips till dig som yrkesverksam. 
 

Våga fråga, Borås Stads Handbok mot hedersrelaterat våld och förtryck (boras.se) 


Datum