Heder och intellektuell funktionsvariation 


Ingen ska bli gömd och glömd  

TRIS har publicerat en rapport som bygger på kartläggningar av det hedersrelaterade förtrycket och våldet mot vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning i Sverige. Rapporten har finansierats av Arvsfonden. Syftet var att öka kunskapen och höja medvetenheten om målgruppens särskilt sårbara och utsatta situation inom en hederskontext. 

Gömd & Glömd – en rapport om hedersrelaterat våld och förtryck — TRIS 

 

 

Ingen ska bli gömd och glömd, bok 

En lättläst bok om hedersrelaterat förtryck och våld och intellektuell funktionsvariation. Texten är anpassad för målgruppen och varvas med Pictogrambilder från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). I boken lanseras helt nya Pictogrambilder som illustrerar barnäktenskap, tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning. Dessa bilder har tagits fram av SPSM efter önskemål och i samarbete med TRIS.  

TRIS lanserar en lättläst bok om hedersrelaterat våld och förtryck — TRIS 


Datum