Vägledningsdokument


Myndighetsgemensam vägledning vid hedersrelaterad brottslighet 

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck har under åren 2021-2022 samordnat sammanställandet av en myndighetsgemensam vägledning för yrkesverksamma inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola och polis. Vägledningen utgör ett led i arbetet med att förhindra och förebygga att barn lämnar landet för att giftas bort, könsstympas eller utsättas för olika former av hedersrelaterat våld eller tvång. Den omfattar nämnda aktörers arbete och ansvar när barn och vuxna av sådana skäl blir utsatta såväl i Sverige som utomlands. Vägledningen ska fungera som ett stöd för personal inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården, skolan och polisen. 

Myndighetsgemensam vägledning vid hedersrelaterad brottslighet (hedersfortryck.se) 

 

 

Att vara funktionsnedsatt och leva i en hederskultur 

Att vara funktionsnedsatt och leva i en hederskultur är en kortfattad vägledning för yrkesverksamma kring arbete med och bemötande av personer med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld.  

Att vara funktionsnedsatt och leva i en hederskultur — TRIS 

 

 

Trippelt utsatt 

Tjejers rätt i samhället (TRIS) har publicerat ett metodstöd som syftar till att gymnasiesärskolor och andra verksamheter som möter personer med en intellektuell funktionsnedsättning ska kunna ta fram en handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck och våld. Metodstödet syftar till att ge en grundläggande bakgrund till hedersrelaterat förtryck och våld och intellektuell funktionsnedsättning samt att ge tips och konkreta förslag för hur arbetsgången kan se ut när verksamheten tar fram en handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck och våld. Vissa delar av metodstödet kan med fördel användas direkt in i verksamhetens handlingsplan genom att tydligt referera till TRIS. Andra delar måste anpassas utefter verksamheten och dess målgrupp.  

Trippelt utsatt - Metodstöd — TRIS Datum