HBT och heder 


HBT och heder 

Detta är en broschyr som är framtagen av RFSL Ungdom och ALMAeuropa, vilka tillsammans driver verksamheten Hbt och heder. I den här broschyren får du inblick i hur det kan vara för unga hbt-personer som lever i familjer med hedersnormer. Broschyren innehåller många konkreta tips kring vad som är bra för yrkesverksamma att tänka på. Du får också ta del av hur andra yrkesverksamma tänker kring sin roll och sina möjligheter att hjälpa.  

3004_hbt_heder_yrkesverksamma_cover.pdf (hedersfortryck.se) 


En intervjustudie som är en del av det treåriga projektet Hbtq & Heder som ALMAeuropa och RFSL Ungdom driver tillsammans. Under arbetet har författarna träffat och intervjuat hbt-personer som växt upp i familjer med hedersnormer som ofta tagit sig våldsamma uttryck. Intervjupersonerna berättar om familjens kontroll, trakasserier och våld, om vuxna som inte lyssnat eller förmått hjälpa, om ett samhälle som inte kunnat erbjuda dem skydd eller stöd. Författarnas förhoppning är att studien ska bidra med viktig kunskap kring livsvillkoren för hbt-ungdomar i familjer med hedersnormer; vilka erfarenheter som finns, hur situationen ser ut och hur den är möjlig att förändra och förbättra. 

HBT och heder - studie | RFSL Ungdom Datum