Ungdomsboendet Orion

Ungdomsboendet Orion är ett hem för vård eller boende (HVB) för ungdomar mellan 15-20 år. Boendet finns i centrala Skövde. Vi har två lägenheter med sammanlagt sju boendeplatser samt en jourplats i samma fastighet och tre utslussningslägenheter.

Vi vänder oss till ungdomar i vars hemmiljö det förekommer social problematik och/eller konflikter som försvårar eller omöjliggör boende i det egna hemmet. Den unge har ett eget rum och delar gemensamma utrymmen med övriga ungdomar. Förutsättningen för att bo på Orion är att man har en fungerande daglig sysselsättning, till exempel skola eller praktik. På Orion har vi få regler som är gemensamt gällande för alla boende, därutöver arbetar vi efter individuella överenskommelser.  
 
På ungdomsboendet Orion har vi dygnet-runt-bemanning och där arbetar åtta behandlingspersonal. Vi arbetar individuellt efter varje ungdoms behov och förutsättningar. Vi hjälper, stöttar och motiverar ungdomarna till en fungerande vardag.
 
Boendetiden på Orion ska antingen förbereda ungdomen för återflytt till det egna hemmet eller till ett självständigt liv i eget boende. Boendet är frivilligt och beviljas som ett bistånd enligt socialtjänstlagen, efter ansökan till barn- och ungdomsavdelningen (sektor socialtjänst).