1. Jag är orolig för min tonåring, vart vänder jag mig?

Det beror på vad din oro handlar om. Via Locus kan du få råd och stöd gällande frågor som rör alkohol och droger. Förebyggande samordnarna kan du kontakta vid behov av stöd eller frågor gällande exempelvis kriminalitet, psykisk ohälsa, alkohol och droger. Har du mycket konflikter med din tonåring eller känner du dig osäker i ditt föräldraskap erbjuder nätverkssamordnarna föräldrastöd i form av föräldragrupper (Komet och ABC). Finns det behov av att personer kring ett barn eller en ungdom träffas för att exempelvis samplanera så kan nätverksmöten, s.k. resursmöten, vara ett alternativ.

Du kan alltid ringa Kontaktcenter för att bli kopplad till rätt person eller om du har frågor, telefonnummer 0500-49 80 00. Är din oro av mer akut karaktär ska du prata med en socialsekreterare på barn- och ungdomsavdelningen. Efter kontorstid och på helger kan du kontakta socialjouren.

Datum