12. Dricker ungdomar i Skövde mer eller mindre än i andra delar av Sverige?

Nej, inte vad vi kan se i de drogvaneundersökningar som görs var tredje år. De visar att ungdomar som går i nian i Skövde dricker något mindre jämfört med genomsnittet i Sverige.

Datum