13. Är det farligare att röka vattenpipa än cigaretter?

Det är alltid farligt att dra i sig rök i lungorna. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) får rökaren under en röksession med vattenpipa i sig rök motsvarande 100 cigaretter samt nikotin motsvarande 6-7 cigaretter.  

Datum