2. Om jag kontaktar barn- och ungdomsavdelningen; hamnar mitt namn då i sektor socialtjänsts register?

Flera av de insatser som barn- och ungdomsavdelningen erbjuder sker oregistrerat, dvs. ditt namn registreras eller journalförs inte, och de sker på helt frivillig basis. Exempel på insatser som sker oregistrerat är; rådgivning, stödsamtal, deltagande i föräldrastödsprogrammen ABC och Komet samt resursmöten.

Datum