3. Vad gör jag om jag är orolig för att ett barn eller en ungdom far illa?

Om du är orolig eller om du misstänker att att barn eller en ungdom far psykiskt eller fysiskt illa, bör du kontakta barn- och ungdomsavdelningen för att prata med någon av socialsekreterarna. Du måste inte ha bevis eller med säkerhet veta att den unge far illa för att ta kontakt, utan det räcker med att du misstänker att så är fallet. Det är socialtjänsten som har utredningsansvaret. Är du tveksam till om du ska göra en anmälan eller inte kan du rådfråga utan att nämna vem det gäller. Efter kontorstid och på helger kan du kontakta socialjouren.

Datum