4. Kan jag anmäla anonymt?

Ja, som privatperson kan du anonymt göra anmälan om oro för en ungdom. Kom då ihåg att inte lämna ditt namn och telefonnummer. Fundera gärna på varför du vill vara anonym. Det är oftare lättare för socialtjänsten att hjälpa ungdomen och familjen om vi kan uppge vem uppgifterna kommer ifrån. Uppger du namn och telefonnummer så kan vi också nå dig för att återkomma med nya frågor.

Den som arbetar med barn och ungdomar är enligt lag skyldig att anmäla vid misstanke om att ett barn eller en ungdom far illa, och får därmed inte lämna en anonym anmälan. 

Datum