5. Vilken information vill barn- och ungdomsavdelningen ha vid en anmälan?

Vanliga frågor som brukar ställas till uppgiftslämnaren är:
- Namn, adress och telefonnummer gällande den unge.
- Varför är du orolig, beskriv gärna med exempel.
- Hur länge har du varit orolig för den unge.
- Vad tror du händer om inget görs nu.
- Var finns den unge just nu.
- Tror du att det är akut fara för barnet/ungdomen. Om Ja: i så fall vilken fara.
- Finns det andra barn/ungdomar i familjen som du tror far illa. Om Ja:
  vilka är dessa och hur gamla är de.
- Är det något särskilt vi bör tänka på vid kontakt med den unge och/eller
  vårdnadshavarna.
- Känner vårdnadshavarna till att du kontaktar socialtjänsten.
- Känner den unge till att du kontaktar socialtjänsten.
- Kan du tänka dig att medverka vid en träff med de berörda för att överlämna
  informationen.

Datum