6. Vad händer efter att en anmälan gjorts?

Vårdnadshavare informeras alltid om anmälan. Sektor socialtjänst har enligt lag (Socialtjänstlagen) skyldighet att ta reda på om den unge behöver stöd eller skydd. Vårdnadshavare och den unge kallas först till ett samtal för en så kallad förhandsbedömning. Syftet med den bedömningen är att ta ställning till om informationen/anmälan är så pass allvarlig att man behöver göra en utredning för att ta reda på mer information, för att sedan kunna erbjuda stöd till barnet/ungdomen eller familjen.

Om ärendet avslutas utan utredning kommer vare sig den unge eller vårdnadshavaren att finnas i sektor socialtjänsts personregister. Kvarstår din oro, eller om den tilltar, kan du göra en ny anmälan.

Den som gör en anmälan kan begära att få information om utredning inletts, inte inletts eller redan pågår. Övrig information kan bara lämnas ut om den som anmälan rör samtycker till det. 

Datum