8. Är mina uppgifter sekretesskyddade?

Ja, om du är aktuell inom sektor socialtjänst är alla uppgifter om dig sekretesskyddade. All personal inom sektorn har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga.

Datum