Mottagningssekreterarna

På barn- och ungdomsavdelningen (sektor socialtjänst) arbetar mottagningssekreterare som du kan rådfråga eller vända dig till om du vill göra en ansökan om stöd eller en anmälan (om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa och behöver skydd).

Skillnad på ansökan och anmälan
När du själv ansöker om hjälp på grund av bekymmer i din familj öppnas alltid en utredning. En utredning ska inte göras mer omfattande än nödvändigt.
När någon anmält oro för ett barn eller en ungdom görs en förhandsbedömning där det avgörs om utredning ska inledas eller inte. Förhandsbedömningen får ta högst två veckor. Vid beslut om att inleda utredning lämnar mottagningssekreterarna ärendet vidare till utredande socialsekreterare. 

Här hittar du mer information om ansökan om stöd och om orosanmälan om barn som far illa (klicka på de understrukna orden).

Kontakt

Telefonnummer till mottagningssekreterarna: 0500-49 76 70. Du kan också ta kontakt via e-tjänsten Förfrågan om kontakt eller via Kontaktcenter på telefonnummer 0500-49 80 00.

Är ditt ärende akut och du behöver få kontakt med sektor socialtjänst efter kl 17.00 på vardagar eller på helger kan du kontakta socialjouren.