Bild på en familj

Familjehem & kontaktfamilj

Vi söker familjehem och kontaktfamiljer för barn och unga som av olika anledningar behöver en annan plats att bo på eller ett miljöombyte. Det kan både röra sig om en tillfällig eller långsiktig lösning.