Bli kontaktfamilj

Vi söker kontaktfamiljer för barn och unga som av olika anledningar behöver ett miljöombyte, tillfälligt eller långsiktigt, under några dagar i månaden.

Uppdraget

Som kontaktfamilj ger du och din familj tillfälligt plats till ett barn i ditt hem. Genom detta får barnet en bonusfamilj och barnets föräldrar får möjlighet till avlastning. Uppdraget kan se olika ut beroende på barnets behov. Vanligtvis brukar behovet vara några dagar per månad samt extra dagar vid längre lov. Vissa av barnen kan ha fysiska och/eller psykiska funktionshinder.

När en familj eller barnet har det jobbigt kan det kännas skönt att ha ett extra stöd och som kontaktfamilj kan du vara den som bidrar med detta.  

Stöd i uppdraget

Barnets socialsekreterare finns som ett stöd för dig under uppdraget om det uppstår frågor. Det innebär en möjlighet för dig att rådfråga.

Omkostnad/arvode

Det utgår omkostnadsersättning för att täcka barnets kostnader samt ett arvode till dig för att du åtar dig uppdraget. Vi följer Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) riktlinjer.

Vill du ha mer information om vad det kan innebära att vara kontaktfamilj hos oss är du välkommen att kontakta familjehemsgruppen, du når oss via kontaktcenter på telefonnummer 0500-49 80 00. Du kan också anmäla ditt intresse via vår e-tjänst så kontaktar vi dig.