Bli familjehem

Det behövs alltid nya familjehem för barn och unga som av olika anledningar behöver bo tillfälligt eller långsiktigt i en annan familj än den egna. Vi söker därför dig som har ett tryggt hem och som vill dela med dig av ditt hem och engagemang. Alla barn har rätt till en trygg uppväxt.

Det finns många barn och ungdomar som av olika orsaker behöver bo i en annan familj än den egna. Det kan handla om en kortare tid eller flera år, ibland till och med under hela barnets uppväxt. De familjer som väljer att dela med sig av sitt hem och tar emot andras barn eller ungdomar kallas familjehem och gör stor skillnad för barn och ungdomar som befinner sig i en besvärlig situation i livet.

Att vara familjehem innebär inte bara att låta ett barn bo i sitt hem. Alla barns behov och förutsättningar är unika. Inget familjehem är heller det andra likt. Ni ska lära känna varandra och tillsammans bygga upp en fungerande vardag. Barnet eller ungdomen behöver stöd i att anpassa sig till den nya livssituationen, skolgång och umgänge med föräldrar. Det är en utmaning och kan i perioder kan kännas svårt.

Trots utmaningarna vittnar våra familjehem om vilken berikande erfarenhet det är att vara ett familjehem och hur mycket glädje och utveckling det ger tillbaka. Som familjehem lär man för livet och knyter i många fall livslånga band.

Läs gärna mer om vad det innebär att vara familjehem under frågor och svar.

Vill du veta mer eller anmäla ditt intresse?

Vi behöver alltid få in nya hem som kan tänka sig att ta emot barn och ungdomar. Hör av dig till familjehemsgruppen  (e-post) om du har några frågor eller vill veta mer. Du kan också nå oss på telefon via kommunens kontaktcenter på 0500-49 80 00.

Såklart går det också bra att skicka iväg en intresseanmlan via vår e-tjänst.