En elev och en lärare på SFI

Svenska för invandrare (SFI)

På Sfi i Skövde vill vi ge dig en grundläggande språkutbildning så att du kan kommunicera i vardagsliv, samhällsliv, arbetsliv och i vidare studier.

Om utbildningen/kursen
Våra utbildningar finns på alla nivåer och är uppdelade i kurserna A-D. Alla ges därmed möjligheter att studera. Vi har kontinuerlig antagning. Du visar ditt intresse genom att ansöka digitalt ansök här. Efter att du har ansökt kontaktar vi dig för ett inskrivningssamtal. Vid det samtalet bestäms vilken kurs som är lämpligast att starta utifrån språkbehov, önskemål och studiebakgrund. Vi erbjuder dagkurser på 15 timmar/vecka. Det finns Flex-kurser som omfattar 5 timmar/vecka. Flex-kurserna är för dig som vill kombinera Sfi med annan sysselsättning.

Utbildningsinnehåll / kursinnehåll

Våra utbildningar på Sfi i Skövde är indelad i fyra olika kurser; A, B, C och D. 

När startar utbildningen?

Kursutbud

Utbildningslängd/kurslängd

Vilka förkunskaper behöver du ha?

Studieform och studietakt

Studiefinansiering

Prövning och validering

Kontakta oss

Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning? Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Vid frågor kontakta vår utbildningsledare på Sfi i Skövde genom Kontaktcenter.

Vi finns i Skövde på Regementsgatan 7.