En elev och en lärare på SFI

Svenska för invandrare (SFI)

Sfi i Skövde är en kvalificerad språkutbildning för dig som behöver grundläggande kunskaper i svenska.

Om utbildningen/kursen

Språket är nyckeln in i samhället. Det hjälper dig att snabbare integrera och att klara dig i vardagen!

På Sfi i Skövde erbjuder vi en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge dig som invandrare grundläggande kunskaper i det svenska språket samt information om det svenska samhället. Genom utbildningen får du lära dig ett andraspråk för muntlig och skriftlig kommunikation i vardagslivet, i samhällslivet och i arbetslivet. Vi undervisar på alla nivåer så att även du som inte kan läsa eller skriva får möjlighet att lära dig det.

SFI i nya lokaler

Sedan 2023-06-19 finns Sfi i nya lokaler på Trängen. Adress: Regementsgatan 7.

Utbildningsinnehåll/kursinnehåll

Våra utbildningar på Sfi i Skövde är indelad i fyra olika kurser; A, B, C och D. Vid inskrivningssamtalet bestäms det vilken kurs du skall börja i utifrån språkbehov, önskemål och studiebakgrund.

Efter varje kurs kan du avsluta din utbildning om du vill. Men du ska ges möjlighet att läsa till och med kurs D, oavsett på vilken nivå du började.

Studieform och studietakt

Samtliga dagkurser är schemalagda 15 timmar/vecka. I våra Flex-kurser är studietakten lägre än 15 timmar/vecka för att du ska kunna kombinera studier med annan sysselsättning exempelvis arbete. Vi erbjuder Flex dagtid, kvällstid eller som distansundervisning.

Vi har kontinuerlig antagning på Sfi i Skövde. 

Förkunskapskrav

Vem får läsa på Sfi i Skövde?

  • Du som är folkbokförd i Skövde kommun
  • Du som är folkbokförd i Tibro kommun
  • Du som har fullständigt personnummer
  • Du som kommer från ett EU-land

Läs mer om villkor för att få studera på Sfi på Skolverkets hemida

Studiefinansiering

Det kostar inget att studera inom Sfi. Du får låna kursböcker. När du läser inom Sfi kan du inte få studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Utbildningsstart/kursstart

Vi har flexibel antagning och flexibel kursstart. Du anmäler dig via vår e-tjänst Intresseanmälan SFI som du når genom att klicka här Efter anmälan tar vi kontakt med dig och bokar tid för inskrivning.

Om du saknar fullständigt personnummer kontakta oss så hjälper vi dig med ansökan!
Kontaktcenter:
0500 - 49 80 00

skovdekommun@skovde.se

Studie- och yrkesvägledning

Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning?
Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare
Läs mer om vår studie- och yrkesvägledning här

Mer information

Vid frågor kontakta vår utbildningsledare på Sfi i Skövde genom kontaktcenter
0500 – 49 80 00
Vi finns i Skövde på Regementsgatan 7.

Prövning och validering

Torsdagen den 5 oktober genomför vi en prövning i kurs D. Prövningen tar hela dagen, start klockan 08:00 och slut 16:30. Lämna in din intresseranmälan i receptionen på telefon 0500-497700 senast 25 september. Den 28 september får du svar om du får göra prövningen eller ej. Vänta inte med din anmälan. Vi går efter anmälningsordning.

Om du blir uttagen att göra en prövning är avgiften 500 kronor. Du betalar med kort i receptionen senast kl 07:50 5 oktober. Obs! Är du elev hos oss kan du inte anmäla dig till prövning.