Till föräldrar tips och råd

Vad kan du som förälder göra?

Att prata med sin tonåring om alkohol och droger är inte alltid lätt, men nödvändigt. Som förälder har du en viktig roll i att påverka ditt barns attityder och beteende. Ditt förhållningssätt påverkar de val din tonåring gör. Var tydlig med riskerna när det gäller tobak, alkohol och narkotika. Våga fråga!

Bjud inte på alkohol och köp inte ut

De tonåringar som får alkohol av sina föräldrar dricker mer. Man kan inte lära sina barn att dricka alkohol på ett ansvarsfullt sätt, det enda man lär dem är att dricka.

Var intresserad och lyssna

En bra relation handlar mest om att bygga upp ett förtroende. Visa att du är intresserad av ditt barns tankar och upplevelser.

Visa att du bryr dig

Det är aldrig fånigt att vara omtänksam eller prata om sina känslor med sitt barn. Om du är orolig berätta varför du är det.

Var tydlig och sätt gränser

Ju tydligare du visar vad du förväntar dig, desto enklare är det för tonåringen att förhålla sig till det som du har bestämt.

Ta hjälp av andra föräldrar

Ibland kan det vara skönt att prata om hur de gör och kanske slå hål på argumentet som till exempel ”alla andra får”. 

Hjälp till att säga nej

För föräldrar handlar det mycket om att ge sina barn bra argument. Berätta att de är okej att säga nej, även när alla andra säger ja. 

Kom ihåg att du är en förebild

Fundera på vilka budskap och värderingar du förmedlar till ditt barn.

Våga släpp taget

Din tonåring är i full färd med att utforska sin lite mer vuxna identitet. Var öppen för det nya, och våga släpp taget. Men visa att du finns där och att du gärna hjälper till. 

Visa kärlek

Din tonåring måste förstå att du tycker om honom eller henne oavsett vad som händer. Närhet och kärlek betyder mycket, även för en hormonstinn tonåring.