2.Vad innehåller SANT 2.0?

Rastaktiviteter som är ledda av en vuxen. Barn och ungdomar får genom dessa aktiviteter lära sig mer om skadegörelse, sniffning, alkohol, narkotika och tobak genom en kombination av lek/spel och teori. 

Datum