3.Vad får den elev som är aktiv i SANT 2.0?

Barn och ungdomar får möjlighet att delta i olika rastaktiviteter på skolan kopplade till området skadegörelse, sniffning, alkohol, narkotika och tobak. Därigenom får barn och ungdomar möjlighet att ta ställning och lära sig mer om risker med droger. Forskning visar att det är en skyddande faktor att tidigt i livet ta ställning mot droger. Skolorna förses med aktiviteter i början av varje termin.

Datum