4.Kommer det lottas ut priser eller finnas några andra förmåner i SANT 2.0?

I samband med att skolan arrangerar rastaktiviteterna lottas det ut priser bland deltagande barn och ungdomar. De elevgrupper som deltar i SANT-aktiviteter kommer att belönas med någon form av gåva under året.

Datum