5.Ska man skriva under något för att vara med i SANT 2.0?

Du behöver inte skriva på något kontrakt eller liknande för att delta i SANT 2.0. 

Datum