6.När drar SANT 2.0 igång?

SANT 2.0 drar igång 1 september 2023.

Datum