Information om droger

Drogförebyggande arbete
Så här jobbar vi i Skövde kommun med förebyggande arbete mot droger
Drogförebyggande arbete (skovde.se)

CAN 
Årlig undersökning av skolelevers (åk 9 och år 2 gymnasiet) drogvanor.  
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning - CAN 
Microsoft Power BI  

Här kan du som tonårsförälder läsa mer om cannabis
Svenska  
Arabiska 
Somaliska 
Engelska 

Legalisering av cannabis
Låt dig inte luras - 8 myter om cannabis

Cannabishjälpen (cannabishjalpen.se) 
Här finns fakta om cannabis och möjlighet att ställa frågor. 
 

Drugsmart
Här finns information om droger och möjlighet att ställa anonyma frågor till experter.  
Drugsmart 

ANDT på schemat 
Här finns metodmaterial som används i skolan men som även kan vara användbart 
i andra verksamheter. Här finns även länkar till källor för dig som vill veta mer.  
ANDT på schemat – Metodmaterial för lärare i årskurs 6-9 (drugsmart.com)  

1177 Vårdguiden 
Här finns information om droger och hänvisningar till fler stöd och hjälpinsatser
På 1177 kan du välja att läsa på flera olika språk.  
Alkohol och narkotika, skadligt bruk och beroende - 1177 Vårdguiden 

Ungdomsmottagningen
Här finns information om alkohol, droger, tobak och dopning.  
Droger - Umo 

Rapportsamling 
från en FoU-cirkel om förebyggande arbete mot cannabisanvändning där Skövde deltog.
Regional satsning för lokala cannabisförebyggande insatser